Chat with us, powered by LiveChat

Trở Thành Đại Sứ PingPong và

Kiếm Thêm Thu Nhập

Nếu bạn là chủ tài khoản PingPong,
bạn có thể kiếm được tới 35 USD cho mỗi lượt giới
thiệu bằng cách mời bạn bè tham gia với chúng tôi.

Chương trình Đại sứ PingPong Việt Nam là gì?

Chia sẻ trải nghiệm sử dụng PingPong của bạn với đối tác kinh doanh, bạn bè của bạn và những người khác từ mạng lưới của bạn, cũng như mời họ đăng ký và sử dụng PingPong. Bạn nhận được tiền thưởng lên tới 35 USD cho mỗi người dùng mới đăng ký thông qua đường link của bạn và hội đủ điều kiện.

Lợi ích là gì?

pingpongx

Phần thưởng giá trị cao

Càng có nhiều Ref phần thưởng càng cao

pingpongx

Đơn giản và Miễn phí

Bất cứ ai cũng có thể tham gia chương trình

pingpongx

Có thể theo dõi số lượng Ref

Theo dõi trạng thái Ref và điểm thưởng của bạn

Cách Thức Hoạt Động

Đăng ký với PingPong Việt Nam.

Đăng nhập vào PingPong và tìm đường link Ref duy nhất của bạn trên trang Ref. Chia sẻ đường link đó với bạn bè của bạn.

Những người được bạn giới thiệu tạo một tài khoản PingPong sử dụng đường link Ref của bạn và bắt đầu sử dụng PingPong cho các khoản thanh toán của họ.

Nhận tiền hoa hồng cho mọi người dùng mới được giới thiệu và có các giao dịch thông qua PingPong.

Hãy tham gia Chương trình Đại sứ PingPong Việt Nam ngay hôm nay!

Đăng nhập để nhận đường link được cá nhân hóa của bạn và chia sẻ nó với bạn bè.
Ngay khi họ đăng ký một tài khoản PingPong và hội đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được tiền thưởng!