Chat with us, powered by LiveChat

Kiếm tiền bằng cách trở

thành một Affiliate của

PingPong

Chia sẻ đường link đăng ký duy nhất của bạn
thông qua mạng lưới của bạn và kiếm được tới
300 USD cho mỗi người tham gia mới!

Chương trình Affiliate PingPong Việt Nam là gì?

Quảng bá PingPong đến những người liên lạc, khách hàng, khách truy cập của bạn và những người khác từ mạng lưới của bạn. Ngay khi người tham gia đăng ký và sử dụng PingPong thông qua đường link của bạn, bạn sẽ nhận được tới 300 USD tiền hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch của các sellers được bạn giới thiệu.

Lợi ích là gì?

pingpongx

Phần thưởng giá trị cao

Nhận thanh toán cho mọi người dùng mới thông qua đường link duy nhất của bạn

pingpongx

Nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình

Đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

pingpongx

Có thể theo dõi số lượng Ref

Theo dõi trạng thái Ref và điểm thưởng của bạn

Cách Thức Hoạt Động

Đăng ký tham gia Chương trình Affiliate PingPong Việt Nam trên trang này.

Đội ngũ chương trình Affiliate liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn đường link duy nhất.

Những người được bạn giới thiệu tạo một tài khoản PingPong sử dụng đường link Ref của bạn và bắt đầu sử dụng PingPong.

Nhận thưởng cho các giao dịch của họ thông qua PingPong.

Hãy tham gia Chương trình Affiliate PingPong

Việt Nam ngay hôm nay!

Chia sẻ đường link đăng ký duy nhất của bạn thông qua mạng lưới của bạn và
kiếm được tới 300 USD cho mỗi người tham gia mới.

Ngay khi họ đăng ký một tài khoản PingPong và hội đủ điều kiện, bạn sẽ nhận
được tiền thưởng!

Đăng ký ngay bây giờ

Số điện thoại

+84

Tin nhắn (Không bắt buộc)