Hơn 15 tỷ USD Từ Hơn Một Triệu Khách Hàng Toàn Cầu Được Bảo Vệ Bởi PingPong

PingPong icon

150 Triệu USD

PingPong chuyển khoản hơn một trăm triệu USD mỗi ngày cho các e-Sellers quốc tế giống như bạn.

1 Triệu Sellers

Hơn 1 triệu e-Sellers chuyển sang sử dụng PingPong để thanh toán 1 cách an toàn và tối ưu thu nhập kiếm được.

90 Tỷ USD

PingPong đã xử lý các khoản thanh toán xuyên biên giới trị giá hơn 90 tỷ USD trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Giấy phép hoạt động toàn cầu

Giấy phép hoạt động toàn cầu

PingPong được cấp giấy phép hoạt động ở những nơi mà chúng tôi đặt chân đến. Chúng tôi làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giúp bạn yên tâm rằng tiền của bạn luôn được bảo vệ an toàn.

Một công ty duy nhất. Tuyệt đối yên tâm

Một công ty duy nhất. Tuyệt đối yên tâm

Bạn và tiền của bạn đang được bảo vệ hợp pháp, an toàn và bảo mật. PingPong không sử dụng bất kỳ tổ chức bên thứ ba nào – một điều mà bạn thậm chí chưa từng nghe đến bao giờ - để bảo vệ tiền của bạn. Chúng tôi sở hữu giấy phép hoạt động của riêng mình để ngăn chặn mọi rủi ro có thể xảy ra với tiền của bạn.

Tiền của bạn là của bạn

Tiền của bạn là của bạn

Đó là lý do tại sao tiền của mọi khách hàng PingPong luôn được duy trì trong các tài khoản chuyên thu hoàn toàn tách biệt với tài khoản doanh nghiệp của PingPong. Các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng như Citibank và Wells Fargo là những đối tác ngân hàng số 1 mà chúng tôi hợp tác để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn.

Bảo mật trên nền tảng

Bảo mật trên nền tảng

Chúng tôi quản lý tất cả doanh thu và lợi nhuận bán hàng của bạn từ một nền tảng bảo mật, an toàn và duy nhất. Chúng tôi thực hiện tất cả những biện pháp phòng ngừa bổ sung:Xác minh hai yếu tố mã hóaXác minh qua tin nhắn (SMS) đối với các thông tin & tính năng tài khoản cấp caoYêu cầu xác minh mã PIN duy nhất, riêng tư cho tất cả các hoạt động quan trọng bao gồm gửi và rút tiền