Thân gửi Quý khách hàng,

PingPong rất tiếc phải thông báo về việc chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ các giao dịch từ Square INC. Đối với các giao dịch đang chờ xử lý, PingPong sẽ giữ trong vòng 5 ngày làm việc trước khi hoàn trả về Square để thực hiện các nghiệp vụ liên quan.

Đối với khách hàng có giao dịch chủ yếu từ Square INC trong tháng 7 và tháng 8, PingPong tạm thời đình chỉ/đóng băng một số tài khoản vì lý do bảo mật và quản trị rủi ro.

Trong trường hợp Quý khách hàng muốn kháng tài khoản, vui lòng liên hệ Đội ngũ hỗ trợ hoặc Sales Manager phụ trách tài khoản trước ngày 08/09/2023.

PingPong Việt Nam

Website: pingpongx.com

Email: vnsupport@pingpongx.com

Hotline: (+84) 24 8585 9968 / (+84) 24 8585 9986

Xin chân thành cảm ơn quý khách!