1. Thẻ ảo PingPong là gì?

Thẻ ảo PingPong hay còn gọi là PingPong Virtual Credit Card (VCC), có thể được sử dụng như thẻ MasterCard thông thường để thanh toán online. Bạn có thể nạp tiền vào Thẻ từ số dư tài khoản PingPong, và quản lý thẻ trực tiếp trên tài khoản của bạn. Thẻ ảo PingPong thường được sử dụng cho các nhu cầu khác nhau như: thanh toán quảng cáo, thanh toán phí cho các nền tảng fulfillment, thanh toán các dịch vụ, sản phẩm khác…

2. Điều kiện mở thẻ ảo PingPong?

Tính năng thẻ ảo được kích hoạt khi bạn nhận về PingPong tối thiểu 5.000 USD từ các nguồn kinh doanh. Sau đó, cứ với mỗi 5.000 USD tiếp theo nhận về tài khoản PingPong, bạn sẽ được mở thêm 1 thẻ ảo.

Trường hợp tài khoản của bạn không đủ điều kiện, vui lòng liên hệ đội ngũ PingPong Việt Nam để được hỗ trợ tốt hơn.

3. Làm sao để mở thẻ ảo trên tài khoản PingPong của tôi?

Sau khi tài khoản của bạn đủ điều kiện và yêu cầu mở thẻ được chấp thuận, bạn có thể mở thẻ theo hướng dẫn sau: https://vn.pingpongx.com/vn/blog/huong-dan-su-dung-the-ao-pingpong-phien-ban-moi-nhat-2022/

4. Thẻ PingPong có thẻ cứng không?

PingPong hiện chưa cung cấp thẻ cứng. Chúng tôi có thể sẽ phát triển trong tương lai.

5. Tôi có thể mở tối đa bao nhiêu thẻ ảo PingPong?

Một tài khoản có thể có nhiều thẻ ảo, tuỳ thuộc vào tổng khối lượng giao dịch bạn đã nhận về PingPong.

6. Chi phí của thẻ PingPong là bao nhiêu?

Thẻ ảo PingPong hiện có các phí như sau (chi tiết vui lòng xem tại giao diện Thẻ,  mục FAQ: https://vn-vcc.pingpongx.com/FAQ/all).

1. Thẻ Master

 • Phí mở Thẻ Master: 1 USD/ 1 Thẻ
 • Phí nạp tiền vào Thẻ (Top up): 0,1%
 • Phí đối với các giao dịch nhỏ hơn 1,3 USD: Bằng số tiền giao dịch. (PingPong không thu phí đối với giao dịch lớn hơn 1,3 USD).
 • Phí giao dịch Thẻ thất bại (Decline Fee): 0,6 USD
 • Phí Chargeback: 35 USD/1 giao dịch
 • Phí chuyển đổi ngoại tệ: 3%

2. Thẻ Visa

 • Phí mở Thẻ Visa: 2 USD/ 1 Thẻ
 • Phí nạp tiền vào Thẻ (Top up): 0,1%
 • Phí đối với giao dịch nhỏ hơn 40 USD: 0,4 USD. PingPong không thu phí đối với giao dịch lớn hơn 40 USD trên Thẻ ảo Visa.
 • Phí giao dịch Thẻ thất bại (Decline Fee): 0,4 USD
 • Phí Chargeback: 35 USD / 1giao dịch
 • Phí giao dịch ngoài US: 1%

7. Làm sao để tôi nạp tiền vào thẻ PingPong?

Sau khi yêu cầu mở thẻ của bạn được chấp thuận, bạn có thể nạp tiền từ số dư tài khoản PingPong. Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể ở phần 6:
https://vn.pingpongx.com/vn/blog/huong-dan-su-dung-the-ao-pingpong-phien-ban-moi-nhat-2022/

8. Tôi có thể rút lại tiền khi đã nạp vào thẻ PingPong không?

Có. Bạn có thể rút tiền từ thẻ về lại tài khoản chung của thẻ (VCC Balance) bằng cách chọn mục Withdraw ở thẻ.

9. Tại sao tôi không thể tìm thấy giao dịch tương ứng trong Clearing reports cho một vài giao dịch thành công của tôi?

Trong một vài trường hợp, có thể do sự chậm trễ trong việc đồng bộ hoá thông tin trệ hệ thống nên bạn chưa nhận được giao dịch, trong trường hợp này, bạn có thể thử thoát ra và kiểm tra lại sau.

Trong trường hợp quá 180 ngày nhưng giao dịch Authorization không chuyển qua Clearing, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ PingPong qua email vnsupport@pingpongx.com để yêu cầu tra soát hoàn tiền.

Lưu ý: khi báo tra soát bạn cần không sử dụng thẻ đó trong vòng 60 ngày.

10. Tôi có thể hủy thẻ PingPong không?

Có. Để huỷ thẻ bạn chọn More, sau đó chọn Cancel ở thẻ bạn muốn huỷ.

11. Làm sao để rút tiền từ tài khoản thẻ ảo PingPong ra tài khoản chính?

Để rút tiền từ tài khoản chung của thẻ (VCC balance) ra tài khoản chính, bạn vui lòng gửi email yêu cầu về địa chỉ vnsupport@pingpongx.com với nội dung:
+ Tiêu đề: Yêu cầu rút tiền từ VCC về Account Balance
+ Email:
+ Số tiền muốn rút:

Sau khi tiếp nhận email, đội ngũ PingPong sẽ phản hồi bạn và tiến hành xử lý yêu cầu với quy trình như sau:

Phương án xử lý hoàn tiền (chọn 1 trong 2):
1. Hoàn tiền đầy đủ (100%): Tài khoản không có giao dịch (bao gồm cả hoàn tiền) trong 60 ngày.
Lưu ý: Khi đồng ý rút 100% đồng nghĩa với việc bạn không có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thẻ Ảo của PingPong nữa. Hệ thống sẽ khoá tính năng thẻ vĩnh viễn và các thẻ hiện có cũng sẽ bị huỷ.

2. Hoàn tiền một phần (70%): PingPong sẽ hoàn tiền 70% số tiền đã yêu cầu (không giới hạn 60 ngày) nếu bạn vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng tính năng Thẻ Ảo trong tương lai.

Lý do: Vì số tiền trong thẻ không cập nhật theo thời gian thực tế. Để tránh việc rút tiền vượt quá số tiền thực có, PingPong sẽ giữ lại 30% trong thẻ. Tuy nhiên, số tiền thuộc về bạn và bạn hoàn toàn có thể sử dụng số tiền này.

12. Quy định rút tiền từ tài khoản thẻ về tài khoản chính là gì?

Quy định rút tiền từ Thẻ Ảo về Tài khoản chính:
1. Tài khoản Thẻ (VCC Balance) và tất cả các thẻ không có số dư âm.
2. Phí xử lý hoàn tiền - 1%.
3. Mỗi khách hàng được giới hạn MỘT yêu cầu hoàn tiền trong mỗi tháng.
4. Vui lòng đảm bảo tài khoản thẻ (VCC Balance) còn đủ số dư như đã yêu cầu rút, tránh cho việc rút về Balance chính bị gián đoạn.

13. Rút tiền từ thẻ hết hạn/ gần hết hạn về tài khoản thẻ (VCC Balance) như nào?

Với các thẻ gần hết hạn trong 2 tháng tới sẽ không thể thao tác rút tiền. Vì vậy, bạn vui lòng kiểm tra email và tin nhắn (SMS) thông báo về thẻ sắp hết hạn và thực hiện thao tác rút tiền trước khoảng 2 tháng.

Sau thời gian này, bạn sẽ không thể rút tiền về tài khoản thẻ được nữa, vui lòng chọn huỷ thẻ.

Nếu không thực hiện các thao tác trên, sau khi thẻ hết hạn hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái thẻ về "Huỷ". Sau 60 ngày kể từ ngày huỷ thẻ, số dư sẽ được tự động chuyển về tài khoản thẻ của bạn.

14. Tính năng thẻ bị khoá, có tin nhắn báo lỗi là “Your account has been restricted, please contact with your Account manager” là gì?

Khi tỷ lệ thanh toán thất bại cao trên 15%, tài khoản thẻ sẽ bị khoá và bạn không thể nạp tiền, rút tiền hay mở thêm số lượng thẻ. Trong trường hợp này, bạn vui lòng huỷ các thẻ thanh toán thất bại và thanh toán cho đến khi thành công. Sau đó, liên hệ Sales Manager đang quản lý tài khoản của bạn để được mở lại tính năng thẻ.

15. Có thông báo cho giao dịch thanh toán thất bại không?

PingPong đã bổ sung tính năng Email và SMS cảnh báo cho các tài khoản có tỉ lệ giao dịch thất bại cao và số lượng giao dịch thất bại cao theo ngày và tuần.

Bạn vui lòng để ý các email này để điều chỉnh quá trình sử dụng thẻ như nạp thêm tiền vào thẻ, hoặc gỡ thẻ khỏi các nền tảng không dùng đến.

16. Làm sao để khiếu nại giao dịch thẻ?

Để tạo 1 khiếu nại, bạn vui lòng gửi email về địa chỉ vnsupport@pingpongx.com kèm thông tin chi tiết bao gồm: Số thẻ, mã số giao dịch, hình ảnh giao dịch, hình ảnh đã liên hệ nền tảng.

Thời gian khiếu nại kéo dài tối đa 120 ngày. Phí charge back là 35$/giao dịch.

Lưu ý: khiếu nại có thể thất bại vì nhiều lý do, phụ thuộc vào Ngân hàng nhận khiếu nại. Quý khách sẽ không bị trừ phí nếu khiếu nại thất bại. Mong quý khách cân nhắc trước khi tạo khiếu nại.

17. Mục đích thu phí giao dịch thẻ thất bại (Decline Fee) và phí giao dịch thẻ có giá trị thấp (Low amount transaction fees)?

Việc thu phí nhằm mục đích kiểm soát và hạn chế tỷ lệ giao dịch thẻ thất bại, đặc biệt là do các lý do như 'Không đủ số dư thẻ', để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của thẻ. Quý khách hàng có thể tìm hiểu thông tin cụ thể về các mức phí tại trang FAQ>>Quản Lý Tài Chính trên trang web của chúng tôi.

18. Các lý do nào bị trừ phí Declined?

3 lý do thanh toán thất bại sau sẽ bị trừ phí Declined:
● EXPIRED_CARD
● INSUFFICIENT_FUNDS
● INVALID_CVC

Quý khách vui lòng kiểm tra thẻ, nạp tiền vào thẻ cũng như chủ động thay các thẻ sắp hết hạn để tránh các lỗi trên.

19. Các thông tin về mức phí được PingPong thông báo qua đâu?

Tất cả thông tin về mức phí được PingPong thông báo đến quý khách hàng trước khi áp dụng. Quý khách sẽ nhận được thông báo qua email hoặc có thể truy cập vào giao diện tài khoản PingPong để cập nhật thông tin. Chúng tôi rất mong quý khách hàng theo dõi các thông báo này để nắm rõ thông tin và tuân thủ tốt nhất.

20. PingPong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản lý Thẻ.

Thẻ PingPong được cung cấp để hỗ trợ quý khách hàng trong hoạt động kinh doanh. Do đó, Quý khách vui lòng quản lý, kiểm soát các Thẻ ảo để đảm bảo Thẻ luôn được bảo vệ tốt và đảm bảo số dư thẻ đủ trước khi thực hiện giao dịch.

PingPong xin chân thành cảm ơn sự tin dùng và hợp tác của quý khách hàng. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng liên hệ đội ngũ PingPong Việt Nam tại:

Website: pingpongx.com

Email: vnsupport@pingpongx.com

Hotline: (+84) 24 8585 9968 / (+84) 24 8585 9986

Xin chân thành cảm ơn quý khách!

PingPong Việt Nam